21 Cdo 1682/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1682/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyň a) Mgr. B. D. , a b) M. D. , obou zastoupených Mgr. Martinem Lůdlem, advokátem se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Doudlebská č. 1699/5, proti žalované České republice Úřadu práce České republiky v Praze 2 Novém Městě, Karlovo náměstí č. 1359/1, IČO 72496991, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 11 C 813/2003, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 2013 č. j. 49 Co 119/2009-345, takto:

I. Dovolání žalobkyň se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013 č. j. 49 Co 119/2009-345 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou obsahu dovolání je námitka, že odvolací soud nesprávně posoudil vypracované znalecké posudky , a nesouhlas žalobkyň s jeho skutkovým závěrem o příčině dopravní nehody, při které JUDr. V. D. utrpěl pracovní úraz, k němuž odvolací soud dospěl na základě hodnocení těchto důkazů), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. června 2014


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu