21 Cdo 1667/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 1667/2014 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně V. O., zastoupené JUDr. Helenou Strachotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Matiční č. 730/3, proti žalovaným 1) JIPEKA s.r.o. se sídlem v Ostravě, Čs. legií č. 1719/5, IČO 25874250, 2) Level EUROPE, s.r.o. se sídlem v Ostravě, 28. října č. 813/248, IČO 25910230, oběma zastoupeným Mgr. Jiřím Fialou, advokátem se sídlem ve Frýdku - Místku, Novodvorská č. 667, a 3) G. E., zastoupené JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Čs. legií č. 1364/20, o určení neplatnosti veřejné nedobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 149/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. října 2013 č. j. 8 Co 321/2009-440, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá.
II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Heleny Strachotové, advokátky se sídlem v Ostravě, Matiční č. 730/3.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.10.2013 č. j. 8 Co 321/2009-440 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. právní názor vyslovený v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.3.2013 sp. zn. 31 Cdo 152/2010 vydaný v posuzované věci, který byl uveřejněn pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání všech žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. května 2014

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu