21 Cdo 1623/2014
Datum rozhodnutí: 17.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1623/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce M. M., zastoupeného JUDr. Romanem Chytilem, advokátem se sídlem v Přerově, Jiráskova č. 9, proti žalované ESA s.r.o., se sídlem v Kladně, Oldřichova č. 158, IČO 463 51 141, zastoupené JUDr. Štěpánem Liškou, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 31/36, o zaplacení 62.331,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 23 C 29/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2013 č.j. 23 Co 415/2013-189, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12.11.2013 č. j. 23 Co 415/2013-189 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že žalobci nenáleží odměna za vykonanou práci na základě dohody o pracovní činnosti za měsíce srpen, září a říjen roku 2008, neboť v dané měsíce nebyly žalobcem pro žalovaného odpracovány žádné hodiny; žalobce zpochybňuje správné hodnocení důkazů soudy obou stupňů), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) a neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z těchto důvodů nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. června 2014 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu