21 Cdo 1596/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1596/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobců a) O. N. , a b) J. N. , obou zastoupených JUDr. Tomášem Udržalem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 95, proti žalovaným 1) L. K. , 2) J. K. , oběma zastoupeným JUDr. Jaroslavem Svejkovským, advokátem se sídlem v Plzni, Kamenická č. 1, a 3) E. N. , zastoupené Mgr. Vladimírem Zimou, advokátem se sídlem v Pardubicích, Na Drážce č. 1549, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 54/2006, o dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 10. října 2013, č. j. 22 Co 434/2013-449, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 10.10.2013, č.j. 22 Co 434/2013-449, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2014
JUDr. Roman Fiala předseda senátu