21 Cdo 159/2012
Datum rozhodnutí: 09.05.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

21 Cdo 159/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce Tělovýchovné jednoty Petřvald na Moravě, sdružení se sídlem v Petřvaldě 1 - Petřvald č. 122, IČO 44937661, zastoupeného JUDr. Jánem Ďurdiakem, advokátem se sídlem v Brně, Mojmírovo nám. č. 11, proti žalovanému CML s. r. o. se sídlem v Hradci Králové, U Cihelny č. 457, IČO 26000857, zastoupenému JUDr. Ilonou Křížkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská tř. č. 451/11, za účasti Z. B., J. B., jako vedlejších účastníků na straně žalobce, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 24 C 286/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. srpna 2011, č. j. 15 Co 342/2010-270, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastníci nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2011, č. j. 15 Co 342/2010-270, podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. [ve znění do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému ani vedlejším účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu