21 Cdo 1577/2011
Datum rozhodnutí: 24.04.2012
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 1577/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce FWDS Europe, a.s. se sídlem v Praze 6 - Bubenči, Podbabská č. 1112/13, IČO 601 97 421, zastoupené JUDr. Vítem Vohánkou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké č. 457/5, proti žalovanému J. Č. , o 112.800,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 11 C 97/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. února 2011, č. j. 12 Co 83/2011-266, takto :


I. Dovolání žalovaného se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 2. 2011, č. j. 12 Co 83/2011-266, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 12. 1. 2011, č. j. 11 C 97/2008-260, o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku za odvolání proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 15. 7. 2009, č. j. 11 C 97/2008-164, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé, nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. dubna 2012
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu