21 Cdo 1568/2013
Datum rozhodnutí: 22.08.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1568/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce PhDr. Ing. I. K., MBA , zastoupeného JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou se sídlem v Praze 2 - Nuslích, Oldřichova č. 299/23, proti žalovanému Intrum Justitia, s. r. o. se sídlem v Praze 9, Prosecká č. 851/64, IČO 25083236, zastoupenému JUDr. Jiřím Štaidlem, advokátem se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Apolinářská č. 445/6, o 350.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14 C 147/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013 č. j. 62 Co 367/2012-61, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 13.310,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Věry Bognárové, advokátky se sídlem v Praze 2 - Nuslích, Oldřichova č. 299/23.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2013 č. j. 62 Co 367/2012-61 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 9. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, uveřejněný pod č. 35 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012, nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 11. 2012 sp. zn. 21 Cdo 18/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. srpna 2013
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu