21 Cdo 1549/2004
Datum rozhodnutí: 04.11.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1549/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého A. D., zastoupeného matkou L. S., proti povinnému D. D., pro výživné srážkami ze mzdy povinného, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 E 1874/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2004 č.j. 9 Co 1225/2003-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 20.11.2002 č.j. 92 E 1874/2002-3 nařídil podle rozsudku Okresního soudu Bruntál pobočky Krnov ze dne 17.9.1997 č.j. 15 C 301/96 k uspokojení přednostní pohledávky oprávněného na dlužném výživném za dobu od 1.7.2002 do 30.11.2002 ve výši 3.000,- Kč a dále pro běžné výživné po dobu od 1.12.2002 ve výši 600,- Kč, každého 1. dne v měsíci předem, výkon rozhodnutí srážkami mzdy povinného u plátce mzdy O. a.s., O. D. D., K. .

K odvolání povinného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30.1.2004 č.j. 9 Co 1225/2003-27 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem II. stupně . Odvolací soud dospěl k závěru, že vykonávaná povinnost povinného ve prospěch nezletilého oprávněného byla stanovena formálně i materiálně vykonatelným soudním rozhodnutím , že exekuce byla navržena v rozsahu, který stačí k uspokojení pohledávky oprávněného, a že navržený způsob exekuce není zřejmě nevhodný.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které podáním ze dne 7.6.2004, doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 17.6.2004, po poradě se svým právním zástupcem vzal v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. listopadu 2004

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v.r.

předseda senátu