21 Cdo 1540/2014
Datum rozhodnutí: 16.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1540/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu , se sídlem v Uherském Ostrohu, Veselská č. 733, IČO 000 323 10, proti žalované E. M., zastoupené Mgr. Eliškou Královou, advokátkou se sídlem v Hranicích, Komenského č. 480, o zaplacení 66.247,- Kč, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 128/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 24. dubna 2013 č.j. 16 Co 280/2012-85, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.4.2013 č.j. 16 Co 280/2012-85 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu