21 Cdo 1529/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1529/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněné OBB stavební materiály, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě, Frýdecká č. 793, IČO 64611809, zastoupené JUDr. Ritou Kubicovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Ruská č. 87/11, proti povinnému M. Z. , zastoupenému Mgr. Martinem Chrásteckým, advokátem se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati č. 1560, pro 341.554,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 Nc 528/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 5. prosince 2013, č. j. 58 Co 379/2013-74, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 5. 12. 2013, č. j. 58 Co 379/2013-74, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl jako nepřípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.], neboť ani součet odměn za zastupování před soudem prvního stupně a soudem odvolacím včetně náhrady za DPH by částku 50.000,- Kč nepřevýšil (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sen. zn. 29 ICdo 34/2013, uveřejněné pod číslem 5/2014 Sbírky soudních rozhodnutí).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu