21 Cdo 152/2017
Datum rozhodnutí: 09.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1, 2 o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 152/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Mgr. Z. M. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská č. 855/12, proti žalovanému Národnímu památkovému ústavu , se sídlem v Praze 1, Valdštejnské náměstí č. 162/3, IČO 750 32 333, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 230/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. června 2016 č.j. 15 Co 39/2016-60, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14.6.2016 č.j. 15 Co 39/2016-60 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod [dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že byly splněny podmínky pro platnou výpověď z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, a zpochybňuje zejména správnost hodnocení důkazů odvolacím soudem], než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. března 2017
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu