21 Cdo 1510/2014
Datum rozhodnutí: 15.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 1510/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce D. D. , proti žalovanému OKD, a. s. se sídlem v Karviné Doly, Stonavská č. 2179, IČO 26863154, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 15 C 91/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 26. května 2011, č. j. 15 C 91/2006-441, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. srpna 2013, č. j. 16 Co 2/2012-789, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 26. 5. 2011, č. j. 15 C 91/2006-441, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2013, č. j. 16 Co 2/2012-789, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. května 2014

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu