21 Cdo 1476/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1476/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce M. P. , zastoupeného JUDr. Petrem Víškou, advokátem se sídlem v Plzni, Malická č. 11, proti žalované JUDr. J. Č. , zastoupené JUDr. Tomášem Pohlem, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova č. 785/1, o 59.035,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 261/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. února 2013 č.j. 15 Co 675/2012-157, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4.2.2013 č.j. 15 Co 675/2012-157 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu