21 Cdo 1465/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 1 o. s. ř., čl. 104 odst. 2 o. s. ř., čl. 30 odst. 1 předpisu č. 292/2013Sb.21 Cdo 1465/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci péče o nezletilé K. S. a M. S. , obou zastoupených městem Židlochovice, se sídlem Městského úřadu Židlochovice v Hrušovanech u Brna, Masarykova č. 17, jako kolizním opatrovníkem, dětí L. S. a L. S. , o výživné, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. P 354/2006, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. listopadu 2012 č. j. 13 Co 271/2011-423 opraveného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2012 č. j. 13 Co 271/2011-428, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2012 č. j. 13 Co 271/2011-423 opraveného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2012 č. j. 13 Co 271/2011-428 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Dovolání totiž směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jenž byl vydán ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (srov. ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. a dále též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015 sp. zn. 30 Cdo 5325/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1049/2015).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu