21 Cdo 1456/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 1456/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Bohumilem Sadílkem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Sokolská č. 1268, proti žalované REMAK a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Zuberská č. 2601, IČO 15770397, zastoupené JUDr. Naděždou Zetkovou, advokátkou se sídlem ve Vidči čp. 509, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19 C 80/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2013 č. j. 16 Co 72/2013-119, takto:

Dovolání žalované se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2013 č. j. 16 Co 72/2013-119 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.2.2012 sp. zn. 21 Cdo 4468/2010, který byl uveřejněn pod č. 144 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.1.2013 sp. zn. 21 Cdo 492/2012, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2013 sp. zn. 21 Cdo 224/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože se tímto usnesením dovolacího soudu řízení ve věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých za dovolacího řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu