21 Cdo 1449/2014
Datum rozhodnutí: 27.05.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1449/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněného STAVEBNÍHO PODNIKU PŘELOUČ, s.r.o. se sídlem v Přelouči, Chrudimská č. 1661, IČO 47473053, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky č. 53, proti povinné L. Ř. , zastoupené Mgr. Martinem Keřtem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Sladkovského č. 2059, pro 88.835,- Kč s přílušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana, Exekutorský úřad Pardubice, pod sp. zn. 029 EX 234/11, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2013, č. j. 23 Co 167/2013 - 120, takto:

Dovolání povinné se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2013, č. j. 23 Co 167/2013 - 120, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu