21 Cdo 1443/2013
Datum rozhodnutí: 11.07.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 1443/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce Ing. J. S. , zastoupeného Mgr. Martinem Heřmánkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Dřevná č. 382/2, proti žalovanému STROJÍRNA TÁBOR, spol. s r.o. se sídlem Táboře, Chýnovská č. 2420, IČO 43833381, zastoupenému JUDr. Zbyňkem Dvořákem, advokátem se sídlem v Táboře, Jeronýmova č. 1894, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 199/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 18. ledna 2013, č. j. 15 Co 105/2011-147, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 18. 1. 2013, č. j. 15 Co 105/2011-147, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu