21 Cdo 1438/2013
Datum rozhodnutí: 25.06.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.2013




21 Cdo 1438/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce L. V. , zastoupeného JUDr. Hanou Nenadálovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Apolinářská č. 445/6, proti žalované Impregnace Soběslav s.r.o. se sídlem v Soběslavi, Na Pískách č. 420/II, IČO 25188119, o 373.175,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 256/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 15. února 2013 č.j. 15 Co 44/2013-292, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 15.2.2013 č. j. 15 Co 44/2013-292 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat .

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu