21 Cdo 1404/2003
Datum rozhodnutí: 09.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1404/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyň A) M. B., a B) H. P. (dědiček po JUDr. B. G.), proti žalované Z. z. s. P. k., příspěvkové organizaci, o 15.948,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 28 C 178/99, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. srpna 2000, č.j. 15 Co 546/2000-115, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 9.8.2000, č.j. 15 Co 546/2000-115, potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18.5.2000, č.j. 28 C 178/99-95, kterým byla zamítnuta žaloba, aby žalované (dříve D. z. a z. s. P.) byla uložena povinnost zaplatit žalobci JUDr. B. G., na doplatku mzdy 15.948,- Kč s 3% úrokem z prodlení od 1.4.1993 do 31.6.1994 (správně do 30.6.1994) a s 15% úrokem z prodlení od 1.7.1994 do zaplacení, a rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit Českému státu na účet Okresního soudu Plzeň-město 145,- Kč na zálohované svědečné a žalovanému na náhradě nákladů řízení 3.675,- Kč na účet advokáta; zároveň rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení 2.450,- Kč k rukám advokáta.Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce JUDr. B. G., dne 6.9.2000 dovolání.

Za dovolacího řízení vyšlo najevo, že JUDr. B. G., po podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu dne 30.4.2002 zemřel.

Ze zprávy notářky (soudní komisařky), ze dne 4.10.2002 a ze dne 14.10.2002 vyplývá, že řízení o dědictví po JUDr. B. G., je vedeno u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 29 D 949/2002 a že zůstavitelovými (závětními) dědičkami, které dědictví neodmítly, jsou pozůstalé dcery M. B., nar. 6.8.1967, a Mgr. H. P., nar. 11.9.1970.

Nejvyšší soud ČR proto v dovolacím řízení pokračoval s uvedenými dědičkami jako s procesními a právními nástupkyněmi původního žalobce JUDr. B. G. (§ 243c, § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř.).

Žalobkyně M. B. (podáním ze dne 6.6.2003 a ze dne 30.6.2003) a Mgr. H. P. (podáním ze dne 14.12.2003) vzaly dovolání, které proti rozsudku odvolacího soudu podal JUDr. B. G., v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000), neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2004

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

originál 21 Cdo 1404/2003-216

21 Cdo 1404/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyň A) M. B., a B) H. P. (dědiček po JUDr. B. G.), proti žalované Z. z. s. P. k., příspěvkové organizaci, o 15.948,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 28 C 178/99, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. srpna 2000, č.j. 15 Co 546/2000-115, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 9.8.2000, č.j. 15 Co 546/2000-115, potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18.5.2000, č.j. 28 C 178/99-95, kterým byla zamítnuta žaloba, aby žalované (dříve D. z. a z. s. P.) byla uložena povinnost zaplatit žalobci JUDr. B. G., na doplatku mzdy 15.948,- Kč s 3% úrokem z prodlení od 1.4.1993 do 31.6.1994 (správně do 30.6.1994) a s 15% úrokem z prodlení od 1.7.1994 do zaplacení, a rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit Českému státu na účet Okresního soudu Plzeň-město 145,- Kč na zálohované svědečné a žalovanému na náhradě nákladů řízení 3.675,- Kč na účet advokáta; zároveň rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení 2.450,- Kč k rukám advokáta.Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce JUDr. B. G., dne 6.9.2000 dovolání.

Za dovolacího řízení vyšlo najevo, že JUDr. B. G., po podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu dne 30.4.2002 zemřel.

Ze zprávy notářky (soudní komisařky), ze dne 4.10.2002 a ze dne 14.10.2002 vyplývá, že řízení o dědictví po JUDr. B. G., je vedeno u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 29 D 949/2002 a že zůstavitelovými (závětními) dědičkami, které dědictví neodmítly, jsou pozůstalé dcery M. B., nar. 6.8.1967, a Mgr. H. P., nar. 11.9.1970.

Nejvyšší soud ČR proto v dovolacím řízení pokračoval s uvedenými dědičkami jako s procesními a právními nástupkyněmi původního žalobce JUDr. B. G. (§ 243c, § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř.).

Žalobkyně M. B. (podáním ze dne 6.6.2003 a ze dne 30.6.2003) a Mgr. H. P. (podáním ze dne 14.12.2003) vzaly dovolání, které proti rozsudku odvolacího soudu podal JUDr. B. G., v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000), neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2004

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu