21 Cdo 1400/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.21 Cdo 1400/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně J. K. , zastoupené JUDr. Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Klatovech, Randova č. 204, proti žalované České republice Ministerstvu obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 221/1, IČO 601 62 694, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 167/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2013 č. j. 62 Co 450/2013-206, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2013 č. j. 62 Co 450/2013-206 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 938/2009, uveřejněný pod č. 111, v časopise Soudní judikatura roč. 2010, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 2013, sp. zn. 21 Cdo 2636/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. června 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu