21 Cdo 1394/2014
Datum rozhodnutí: 11.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1394/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně J. H. , zastoupené JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Dukelská č. 4, proti žalované České obchodní inspekci, se sídlem v Praze 2, Štěpánská č. 15, IČO 000 20 869, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 127/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 6. listopadu 2013 č.j. 23 Co 318/2013-128, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 6. 11. 2013 č.j. 23 Co 318/2013-128 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje skutková zjištění, kdy odvolací soud dospívá ke skutkovému závěru, že na místo žalobkyně nebyl přijat jiný zaměstnanec a kdy žalobkyně s tímto skutkovým stavem nesouhlasí), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu