21 Cdo 1383/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 1383/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Euro Capital 2000 a.s. se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 224/20, IČO 25065173, zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Revoluční č. 763/15, proti žalovanému AB Silvretta s.r.o. (dříve ALPINE Bau CZ s.r.o. ) se sídlem ve Valašském Meziříčí Krásně nad Bečvou, Jiráskova č. 613/13, IČO 45192286, zastoupenému Mgr. Michaelou Horákovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Platnéřská č. 191/4, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem a předkupním právem, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 9 C 67/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2013 č. j. 29 Co 679/2013-926, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2013 č. j. 29 Co 679/2013-926 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2014

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu