21 Cdo 1365/2014
Datum rozhodnutí: 22.04.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1365/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce V. K. , zastoupeného JUDr. Josefem Šlerkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Nerudova č. 37/32, proti žalovanému BRISTON Corporation s.r.o. se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 958/27, IČO 25818872, zastoupenému JUDr. Janou Kašlíkovou, advokátkou se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého č. 195, o 42.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 124/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2013 č.j. 62 Co 242/2013-147, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Josefa Šlerky, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Nerudova č. 37/32.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.6.2013 č.j. 62 Co 242/2013-147 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a jednak byl v něm uplatněn jiný důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu