21 Cdo 1323/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 1323/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně K. M. , zastoupené JUDr. Ing. Evou Radovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1683/41, proti žalované Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 167, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 14 C 47/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 23 Co 320/2013-325 ve znění usnesení ze dne 30. října 2013, č. j. 23 Co 320/2013-329, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2013, č. j. 23 Co 320/2013-325 ve znění usnesení ze dne 30. 10. 2013, č. j. 23 Co 320/2013-329 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu