21 Cdo 1321/2014
Datum rozhodnutí: 17.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 1321/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Ing. O. H. , zastoupené JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 5/49, proti žalované ČEPS, a.s. , se sídlem v Praze 10, Elektrárenská č. 774/2, IČO 257 02 556, zastoupené Prof. JUDr. Miroslavem Bělinou CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 14 C 125/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2013 č. j. 62 Co 410/2013-80, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.11.2013 č.j. 62 Co 410/2013-80 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že výpověď z pracovního poměru žalobkyně je neplatná, jelikož zákonný důvod k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce nemohl být naplněn pro absenci rozhodnutí o organizační změně ke dni doručení výpovědi a zároveň namítá, že odvolací soud nesprávně hodnotil důkazy), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. června 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu