21 Cdo 1319/2014
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 1319/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce Projektování vodohospodářských staveb s. r. o. se sídlem v Pelhřimově, Pražská č. 1655, IČO 28066065, zastoupeného JUDr. Annou Dvořákovou, advokátkou se sídlem v Humpolci, Máchova č. 1522, proti žalovaným 1) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. se sídlem v Praha 4 - Michlích, Želetavská č. 1525/1, IČO 64948242, a 2) SBD Vysočina s. r. o. se sídlem v Pelhřimově, Svatovítské náměstí č. 126, IČO 28083652, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 71/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 15 Co 712/2013-139, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 28. 11. 2013, č. j. 15 Co 712/2013-139, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu