21 Cdo 1315/2002
Datum rozhodnutí: 14.01.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1315/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce C. Z., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Z. m., o neplatnost výpovědi, o určení trvání pracovního poměru a o 97.068,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 79/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2002 č.j. 25 Co 556/2001-86, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19.2.2002 č.j. 25 Co 556/2001-86, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 7.2.2001 č.j. 6 C 79/2000-64 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2003

JUDr. Zdeněk Novotný,v.r.

předseda senátu