21 Cdo 1291/2014
Datum rozhodnutí: 27.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1291/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobců a) M. M. a b) J. M. , proti žalované M. Ch. , o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2010 č. j. 26 Co 335/2010-190, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Co 335/2010-MOP, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2013 č. j. 4 Co 89/2013-73, takto: I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 11. 2013 č. j. 4 Co 89/2013-73, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2013 č. j. 26 Co 335/2010-MOP-63, kterým soud prvního stupně odmítl pro opožděnost odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2012 č. j. 26 Co 335/2010-MOP-25, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. května 2014 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu