21 Cdo 129/2014
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.21 Cdo 129/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci obchodní společnosti K+Z Handel - Montagebau, s r.o. v likvidaci se sídlem v Nymburku, Dlabačova č. 2208, IČO 48953351, za účasti 1) navrhovatele JUDr. Zdeňka Šulce se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 18/780, jako správce konkursní podstaty obchodní společnosti, a 2) Ing. Z. N., zastoupeného Mgr. Jakubem Kratochvílem, advokátem se sídlem v Praze 1, Novomlýnská č. 1238/3, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, o žalobě pro zmatečnost podané obchodní společností a účastníkem 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. března 2011 č. j. 7 Cmo 358/2010-96, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 1/2012, o dovolání účastníka 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. května 2013 č. j. 4 Co 28/2013-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání účastníka 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.5.2013 č.j. 4 Co 28/2013-62 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu