21 Cdo 1285/2014
Datum rozhodnutí: 11.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 1285/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce P. K. , zastoupenému JUDr. Jitkou Pasekovou, advokátkou se sídlem v Příbrami, Zahradnická č. 74, proti žalované R. B. TRANS, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská č. 412, IČO 257 99 347, zastoupené JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 32/22, o zaplacení dlužné mzdy ve výši 87.592,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 19 C 21/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. října 2013 č.j. 23 Co 275/2013-55, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.173,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jitky Pasekové, advokátky se sídlem v Příbrami, Zahradnická č. 72.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.10.2013 č. j. 23 Co 275/2013-55 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu