21 Cdo 1280/2013
Datum rozhodnutí: 18.06.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 písm. věta první) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1280/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci žalobkyně V. M. , zastoupené JUDr. Radkem Kellerem, advokátem se sídlem v Brně, Jaselská č. 23, proti žalované M. P., zastoupené Mgr. Ing. Janem Lerchem, advokátem se sídlem v Plzni, Bedřicha Smetany č. 2, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 11 C 27/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. ledna 2013, č.j. 11 Co 13/2013-51, takto:

Dovolání žalované se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17.1.2013, č.j. 11 Co 13/2013-51, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25, ročník 2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2010, sp. zn. 21 Cdo 3597/2009, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 1, ročník 2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. června 2013

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu