21 Cdo 1278/2014
Datum rozhodnutí: 28.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1278/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněného J. M. , proti povinné K. C. , pro 98.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 14 EXE 350/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě ze dne 15. listopadu 2013, č. j. 54 Co 753/2013-35, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soud v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 15. listopadu 2013, č. j. 54 Co 753/2013-35, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu