21 Cdo 1259/2014
Datum rozhodnutí: 11.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.
21 Cdo 1259/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Ing. J. K. , zastoupeného JUDr. Magdou Rothovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Prvního pluku č. 320/17, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p. , se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova č. 1106, IČO 421 96 451, zastoupenému Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov č. 1059/1, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 19 C 155/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. září 2013 č. j. 25 Co 288/2013-323, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 9. 2013 č. j. 25 Co 288/2013-323 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [Dovolatel sice namítá nesprávné právní posouzení záměru uskutečněné organizační změny a následného odvolání dovolatele z funkce, z obsahu dovolání však vyplývá, že dovolatel nesouhlasí převážně s hodnocením důkazů provedených odvolacím soudem a se skutkovými závěry odvolacího soudu. Dovolatel se naopak ztotožňuje se skutkovými závěry soudu prvního stupně (který, jak je zřejmé z protokolu o jednání, při kterém bylo vyhlášeno rozhodnutí, rozhodoval v senátě) a uskutečněnou organizační změnu vnímá jako účelově vytvořený umělý stav , jehož záměrem byl přímý úmysl poškodit dovolatele. Dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že výpověď z pracovního poměru je podle § 52 písm. c) zákoníku práce platná, jelikož v době podání výpovědi z důvodu organizačních změn neměl žalovaný pro dovolatele vhodnou práci.], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. června 2014 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu