21 Cdo 1256/2014
Datum rozhodnutí: 04.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1256/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a.s. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, IČO 63980401, zastoupené JUDr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) Ing. P. K. , a 2) M. K. , obou zastoupených JUDr. Dušanem Divišem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská č. 633/49, prodejem zástavy pro 3.509.096,31 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 35 EXE 11968/2010, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 14. listopadu 2013, č. j. 22 Co 390/2013-398, takto:

Dovolání povinných se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 14. 11. 2013, č. j. 22 Co 390/2013-398, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [odvolací soud na základě skutkových zjištění soudu prvního stupně dospěl k závěru, že dům v H. J. (předmět zástavy) jeho přestavbou nezanikl; srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 22 Cdo 761/2001] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. června 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu