21 Cdo 1231/2015
Datum rozhodnutí: 15.07.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 1231,1233,1235/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně I. Š. , proti žalovaným 1) A. Z. , 2) J. Z. a 3) M. Z. , o 14.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 8 C 114/2011, o dovoláních žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2013, č. j. 60 Co 302/2013-408 a č. j. 60 Co 303/2013-412, a ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 59 Co 512/2014-648, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobkyně podala dovolání proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2013, č. j. 60 Co 302/2013-408 a č. j. 60 Co 303/2013-412, a ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 59 Co 512/2014-648.

Podáním dovolání vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z žádného dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2015, č. j. 21 Cdo 1231, 1233, 1235/2015-710.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2013, č. j. 60 Co 302/2013-408 a č. j. 60 Co 303/2013-412, a ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 59 Co 512/2014-648, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. července 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu