21 Cdo 1227/2014
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3, věta druhá o. s. ř.21 Cdo 1227/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce E. W. H. E. V. , zastoupeného JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph. D., advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 567/33, proti žalovanému AHOLD Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 5, Jinonice, Radlická č. 520/117, IČO 44012373, zastoupenému Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, o 5.375.432,40 Kč s příslušenstvím, o žalobě na obnovu řízení podané žalovaným proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2007, č. j. 39 C 85/2007-52 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 2008, č j. 20 Co 841/2007-102, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 143/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2013, č. j. 15 Co 249/2012-173, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2013, č. j. 15 Co 249/2012-173, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu