21 Cdo 1206/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: čl. 104 odst. 2 o. s. ř., čl. 241b odst. 2 o. s. ř., čl. 241 o. s. ř.21 Cdo 1206/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci péče o nezletilého M. N. L. , zastoupeného městem Zlín, se sídlem magistrátu náměstí Míru č. 12, syna matky D. L. a otce M. M. N. M. , o zbavení rodičovské odpovědnosti, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn P 198/2010, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. listopadu 2014 č. j. 20 Co 292/2014-407, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2014 č. j. 20 Co 292/2014-407 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. března 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu