21 Cdo 1204/2014
Datum rozhodnutí: 06.05.2014
Dotčené předpisy: § 162 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1204/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněného Š. M., zastoupeného Městským úřadem ve Vyškově, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo náměstí č. 108/1, jako opatrovníkem, právně zastoupeným JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Vyškově, Masarykovo náměstí č. 47/33, proti povinnému D. M. , zastoupenému JUDr. Natálií Navrátilovou, advokátkou se sídlem v Chropyni, Masarykova č. 12, pro dlužné výživné 8.000,- Kč a běžné výživné 2.300,- Kč měsíčně, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 10 EXE 1826/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 58 Co 698/2012-72, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 28. 11. 2013, č. j. 58 Co 698/2012-72, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce předběžné vykonatelnosti rozhodnutí zavazujícího k plnění výživného podle ustanovení § 162 odst. 1 o. s. ř. srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 20 Cdo 194/2005] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu