21 Cdo 1198/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 1198/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně OKK Koksovny, a.s. se sídlem v Ostravě - Přívoze, Koksární ulice č. 1112, IČO 47675829, zastoupené JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Seifertova č. 823/9, proti žalovanému Ing. M. B. , zastoupenému JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem v Bratčicích č. 137, o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 45/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. října 2013 č.j. 57 Co 495/2013-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Schlesingera, advokáta se sídlem v Bratčicích č. 137.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.10.2013 č.j. 57 Co 495/2013-109 podle ustanovení § 243c odst.3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu