21 Cdo 1197/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1197/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce R. S. , zastoupeného JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II č. 1718/8, proti žalovanému Kraji Vysočina se sídlem krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova č. 1882/57, IČO 70890749, zastoupenému Mgr. Petrem Sikorou, advokátem se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí č. 1808/3, o "povinnosti žalovaného přidělovat žalobci práci podle pracovní smlouvy, vyplácet žalobci plat podle platných předpisů o odměňování úředníků územně samosprávných celků, o ochraně před diskriminací v pracovněprávních vztazích a o náhradu mzdy", vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 34/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. září 2013 č.j. 49 Co 325/2013-606, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.2013 č.j. 49 Co 325/2013-606 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o znalečném [§ 238 odst.1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony)].

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu