21 Cdo 1190/2013
Datum rozhodnutí: 11.07.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1190/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele MONTEGO BAY FINANCIAL LIMITED se sídlem Victoria, Victoria House č. 306, Mahé, Seychellská republika, reg.č. 014190, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní č. 321/14, proti zástavnímu dlužníkovi TIPA Telekom plus a.s. se sídlem v Třebíči, Hrotovická č. 169, IČO 27746631, zastoupenému JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Leopolda Pokorného č. 37, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 11 C 5/2011, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 3. ledna 2013 č. j. 54 Co 1053/2012-120, takto:

Dovolání zástavního dlužníka se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 3.1.2013 č.j. 54 Co 1053/2012-120 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1467/2004, které bylo uveřejněno pod č. 37 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005) a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání zástavního dlužníka podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu