21 Cdo 1185/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2012
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 1185/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce S. M., o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. 12. 2007, č. j. 40 Nc 175/2007-286, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 37/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. ledna 2011, č. j. 69 Co 227/2010-48, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 1. 2011, č. j. 69 Co 227/2010-48, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 4. 5. 2010, č. j. 8 C 37/2008-30 (o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobci a o zamítnutí jeho žádosti na ustanovení zástupce z řad advokátů), není podle ustanovení § 237, § 238, § 238a ani § 239 o. s. ř. přípustné (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 139/2006, uveřejněné pod č. 64 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 30. března 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu