21 Cdo 1167/2008
Datum rozhodnutí: 19.03.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 1167/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně A. M., proti žalovanému Z. d. D., o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o žalobě pro zmatečnost podané S. M., proti usnesení Krajského soudu Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2001, č. j. 16 Co 439/2000-283, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 Cz 15/2005, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2007, č. j. 1 Co 53/2007-92, takto :


I. Dovolání S. M. se odmítá.


II. Žádný z účastníků ani S. M. nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :


Dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2007, č. j. 1 Co 53/2007-92, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 2. 2007, č. j. 25 C 15/2005-84 (o zastavení řízení o žalobě pro zmatečnost pro nezaplacení soudního poplatku) není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).


Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť S. M. s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a účastníkům v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 19. března 2009


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu