21 Cdo 1166/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:
21 Cdo 1166/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Mgr. M. D., proti žalovaným 1) A. P., 2) V. P., o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení, podaných žalovanými proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2005, č. j. Ncp 2122/2005-16, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 612/2006, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2008, č.j. 18 Co 209/2008-43, takto:

Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 6. 2008, č. j. 18 Co 209/2008-43, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 2. 2008, č. j. 20 C 612/2006-23, kterým soud prvního stupně odmítl žalobu pro zmatečnost a žalobu na obnovu řízení podané žalovanými dne 5. 9. 2006 proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 2005, č. j. Ncp 2122/2005-16.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaní měli právnické vzdělání. Žalovaní ani přes výzvu soudu, která jim byla doručena dne 24. 11. 2008, neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaných aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2009JUDr. Roman Fiala,v.r.

předseda senátu