21 Cdo 1155/2017
Datum rozhodnutí: 16.05.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Cdo 1155/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. Arch. J. D. B. , zastoupeného Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Karlovo náměstí č. 2097/10, proti žalované Městské části Praha 10 se sídlem úřadu městské části v Praze 10 - Vršovicích, Vršovická č. 1429/68, IČO 00063941, zastoupené JUDr. Karlem Codlem, advokátem se sídlem v Praze 5 - Smíchově, U Nikolajky č. 833/5, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 74/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2016 č. j. 23 Co 311/2016-422, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2016 č. j. 23 Co 311/2016-422 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není splněn žádný z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.

Namítá-li dovolatel, že dosud nebyla vyřešena otázka zásadního právního významu týkající se doplnění podstatných náležitostí podání na základě výzvy soudu, kdy podle dovolatele při splnění zákonných podmínek pro podání odvolání v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 205, 211 a 212a odst. 2 o. s. ř. nelze toto podání odmítnout, pak přehlíží, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu, které je založeno na závěru, že věcnému projednání návrhu žalobce na prominutí zmeškání lhůty k doplnění odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně brání nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci probíhajícího řízení, neboť řízení bylo v projednávané věci pravomocně skončeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2016 č. j. 23 Co 191/2016-372, kterým bylo odvolání žalobce proti rozsudku soudu prvního stupně odmítnuto pro nedostatek náležitostí, na vyřešení této otázky nezávisí.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2017
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu