21 Cdo 1147/2017
Datum rozhodnutí: 02.05.2017
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1147/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. A. , proti žalované GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o., se sídlem v Roudnici nad Labem, Kratochvílova č. 2659, IČO 250 42 726, o 775.191 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 138/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. listopadu 2016 č. j. 11 Co 751/2016-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.11.2016 č.j. 11 Co 751/2016-82 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2017
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu