21 Cdo 1145/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 1145/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. Č. , zastoupeného JUDr. Marií Piekarzovou, advokátkou se sídlem v Šenově, Těšínská č. 1495, proti žalované OKD, a.s. se sídlem v Karviné, Stonavská č. 2179, IČO 26863154, o odškodnění nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 64/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013 č.j. 16 Co 33/2013-75, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.6.2013 č.j. 16 Co 33/2013-75 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je (v posouzení otázky, zda ve věci měl být vypracován tzv. revizní znalecký posudek) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.4.2012 sp. zn. 21 Cdo 4562/2010 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2012 sp. zn. 21 Cdo 2824/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu