21 Cdo 1134/2014
Datum rozhodnutí: 23.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1134/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Mgr. M. V. , zastoupené JUDr. Michaelou Šubrtovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 16, proti žalovanému JUDr. V. L., advokátovi se sídlem v Praze 3, Náměstí Jiřího z Lobkovic č. 2406/9, zastoupenému JUDr. Liborem Petříčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kodymova č. 2526/4, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 210/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2013 č. j. 62 Co 399/2012-78, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2013 č.j. 62 Co 399/2012-78 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. a neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu