21 Cdo 113/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:
21 Cdo 113/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. P., proti žalované S. a.s., o žalobě pro zmatečnost, podané žalobkyní proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2007, č. j. 1 Nc 775/2007-47, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 65 C 35/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. ledna 2008, č.j. 11 Cmo 393/2007-10, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21.1.2008, č.j. 11 Cmo 393/2007-10, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4.10.2007, č.j. 65 C 35/2007-3, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobkyní dne 25.9.2007 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2007, č.j. 1 Nc 775/2007-47. Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání. Žalobkyně ani přes výzvu soudu, která jí byla doručena dne 9.5.2008, ve znění opravného usnesení dne 4.6.2008, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu