21 Cdo 1127/2014
Datum rozhodnutí: 17.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1127/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce T. Z. , zastoupeného JUDr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská č. 32/22, proti žalovaným 1) České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2 Novém Městě, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova č. 180, 2) J. K. a 3) V. K. , o určení, že nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 14 C 341/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. října 2013 č. j. 26 Co 297/2013-91, takto: I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 10. 2013 č. j. 26 Co 297/2013-91 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2011 sp. zn. 28 Cdo 1617/2009 a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2013 sp. zn. I. ÚS 292/12, kterým byla zamítnuta ústavní stížnost podaná proti tomuto rozsudku) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2014

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu